« Nazad

Poziv na sjednicu OVMPH


Sukladno odredbama članka 16. Pravilnika o radu stručnih odjela Hrvatske veterinarske komore, sazivam sjednicu Odjela veterinara male prakse Hrvatske veterinarske komore, te Vam kao članu navedenog Odjela upućujem 

P O Z I V
NA SJEDNICU
ODJELA VETERINARA MALE PRAKSE HRVATSKE

 

                                            

 

koja će se održati u četvrtak, 30. ožujka 2017. godine, s početkom u 16:00 sati, u prostorijama Male dvorane Vatroslav Lisinski u Zagrebu, s predloženim dnevnim redom kako slijedi.

1) Otvaranje sjednice Odjela za male životinje i kućne ljubimce i izbor radnih tijela:
- izbor radnog predsjedništva,
- izbor verifikacijskog povjerenstva,
- izbor izbornog povjerenstva,
- izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.
2) Izvješće verifikacijskog povjerenstva i utvrđivanje kvoruma.
3) Izvješće o radu OVMPH za 2016.
4) Izbor članova tijela Odjela:
- predlaganje kandidata za 5 članova predsjedništva Odjela,
5) Glasovanje o predloženim kandidatima,
- izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja.
6) Proglašenje rezultata glasovanja o izboru članova predsjedništva Odjela.
7) Razno.

 
Članovi OVMPH-a u skladu sa odredbama članka 29 pravilnika o radu OVMPH mogu predlagati kandidate za članove predsjedničkog odbora.

Prijedlog kandidata molimo dostaviti emailom na adresu 
csavs@hvk.hr 
 
 

Pravo sudjelovanja u radu sjednice imaju svi članovi OVMPH koji su potvrdili članstvo uplatom članarine za tekuću godinu.

 
20. ožujka 2017