CROATIA OSIGURANJE

Osiguranje života

 

Osigurateljna ponuda  Croatia osiguranje d.d.  je  izuzetno raznolika, a kroz  program životnog osiguranja nudimo Vam odabir upravo one police koja je prilagođena Vašim željama i financijskim mogućnostima.

 Radi lakšeg odabira pojasnit ćemo Vam na jednom primjeru sa više kombinacija premije, trajanja osiguranja i osiguranih svota uz napomenu da min. premija za štednju iznosi 180,00 € godišnje.

Osiguranje se može sklopiti na vremenski period od 10 – 30 godina, a prema potrebi i na kraće, i duže vremensko razdoblje.

           

1. Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja s dvostrukom svotom za smrt od nezgode

 

 

 

 

    

       OSIGURANE SVOTE u EUR

 

 

 

 

Trajanje

osiguranja

 

 

Godišnja

  premija

      €

 

 Doživljenje

 

 

Smrt uslijed  

    bolesti

 

Smrt uslijed nezgode

 

 

 

 

 

 

 

 10 god.

    250

2.489,75

2.489,75

4.979,50

 

 

    500

4.979,50

4.979,50

9.959,00

 

 

  1000

9.959,00

9.959,00

19.918,00

 

 

 

 15 god

    250

3.814,25

3.814,25

7.628,50

 

 

    500

7.628,50

7.628,50

15.257,00

 

 

  1000

15.257,00

15.257,00

30.514,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

*izračun osiguranih svota je na primjeru ženske osobe starosti 35 godina

Radi boljeg uvida u osigurane svote i plaćanje premije, odnosno u prava osiguranika iz zaključenog osiguranja dajemo Vam podrobnije objašnjenje za primjer koji je zadnji prikazan:

a)   Kod doživljenja, po isteku police, korisniku osiguranja se isplaćuje iznos od 15.257,00 €. 

b)   U  slučaju smrti uslijed bolesti, korisniku se isplaćuje iznos od 15.257,00 €.

c)    U slučaju smrti od nezgode, korisniku se isplaćuje iznos od  30.514,00 €.

 

 

2. Dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

 

Dopunskim osiguranjem od nezgode osigurani ste za slučaj:

Ø  trajnog invaliditeta

Ø  100% trajnog  trajnog invaliditeta

Ø  bolničkog liječenja uslijed nezgode

 

 

 

 

                      OSIGURANE  SVOTE u EUR

 

 Godišnja

   premija

 

 

  za slučaj trajnog

     invaliditeta

 

 

   za 100 % trajni

        invaliditet

 

 

      za  dnevnu

         naknadu

25,00

10.000,00

15.000,00

6,00

50,00

20.000,00

30.000,00

12,00

 

 

Pogodnosti koje Vam pruža polica životnog osiguranja su i slijedeće:

 

Ø  moguće ju je vinkulirati u korist poslovnih banaka kao jamstveno sredstvo otplate kredita;

 

Ø  na temelju iste je moguće dobiti zajam u C.O. do visine otkupne vrijednosti police!

 

 

 

 

Za sve informacije obratite se s povjerenjem:

Željko Mršo, Voditelj zastupnika, mail: zeljko.mrso@crosig .hr ili na broj 091/ 512 49 59.

 

 

 

Budite 100% sigurni - 

s Croatia osiguranjem donosite ispravnu odluku  za Vašu budućnost!

 

 

 PONUDA OSIGURANJA:
 POGODNOSTI ZA ČLANOVE ODJELA VETERINARA MALE PRAKSE HRVATSKE UNUTAR VETERINARSKE KOMORE I ZA ČLANOVE VETERINARSKE KOMORE TE  POVEZANE OSOBE