Mačji pankreatitis

Studije koje ukazuju na prevalencu od 45-67% potvrđuju da je mačji pankreatitis vrlo rasprostranjen osobito u populaciji mačaka srednje i starije dobi.Ovaj podatak je utjecao na promjenu u pristupu sistematskim pregledima brojnih veterinara koji danas, u svrhu ranog otkrivanja pankreatitisa, vlasnicima predlažu godišnje testiranje odraslih i gerijatrijskih mačaka.

Što je pankreatitis?

Gušterača ili pankreas je žlijezda smještena ispod želuca i pored početnog dijela tankog crijeva.

Pankreatitis  je upalno stanje pankreasa.  Upala se javlja kada se probavni  enzimi  abnormalno  aktiviraju  u predjelu  pankreasa  od kuda  mogu  završiti  u  krvotoku.  Ovo  rezultira  pojavom  boli  i otokom, te učestalom samoprobavom tj. procesom u kojem organ započinje probavljati samog sebe.

 

 

 

Koji su simptomi?

Vlasnici uočavaju jedan ili više simptoma, pa čak i kada se samo povremeno javljaju, te ih često veterinarima znaju spomenuti. Probavne smetnje obliku smanjenja apetita, povraćanja, proljeva, dehidracije i mršavljenja mogu ukazivati na pankreatitis. Osim letargije i anoreksije, veterinar može uočiti povišenu temperaturu, abdominalnu bol, opipljivu tvorevinu u abdomenu i ikterus (žuticu).

 

Kako dijagnosticirati pankreatitis?

U prošlosti se struka oslanjala na testiranje biokemijskih parametara amilaze lipaze kao indikatora upale pankreasa. No, nemali broj slučajeva sumnji nije bilo moguće potvrditi zbog slabe specifičnosti ovih parametara pri dijagnosticiranju pankreatitisa. Veterinari su bili primorani na određivanje terapije bez obzira na normalne nalaze ovih krvnih parametara. 

U protekle dvije godine razvojem dijagnostike je omogućeno testiranje mačje pankreas-specifične lipaze (fPL), trenutno najboljeg dostupnog indikatora pankreatitisa. Brzim testom veterinar utvrđuje da li je razina fPL u uzorku seruma viša od normalne. Testiranje se vrši u ambulantnim uvjetima i dijagnozu se može uspostaviti za 10 minuta.

 

 

Što nakon uspostave dijagnoze?

U mačaka kod kojih se pravovremeno ne dijagnosticira pankreatitis, ova upala često uzrokuje dodatne  zdravstvene  probleme poput upalne bolesti crijeva  i  dijabetes.  No,  rano  otkrivanje povišenja  pankreas-specifične  lipaze pomaže veterinaru  u određivanju najbolje terapije i plan praćenja njene učinkovitosti.

Ovisno o jačini upale, veterinar mački sa pankreatitisom može pomoći hidratacijskom terapijom i/ili terapijom za kontrolu bolova. Takoñer,  vlasnika  može savjetovati o promjenama  koje su neophodne  za zdravlje  njihovog ljubimca  a uključuju potrebe za hidratacijom  i prilagoñenom prehranom.  Preporuke vezane za dovoljan unos tekućine i nutricionistički ispravnu prehranu uvelike mogu pomoći ljubimcu na putu oporavka.


Primjer iz prakse piše Martina Ivković, dr.vet.med:

 

Mačak ROBI

Robi je jedva šestogodinšnjak koji je u ambulantu doveden zbog odbijanja hrane te prethodno dijagnosticiranog problema oštećenja bubrega. Vlasnica, zahvaljujući kojoj je Robi do sad ipak bio u jako dobrom stanju unatoč problemu s bubrezima, je primjetila kako je Robi u zadnje vrijeme bezvoljniji i kako mu se apetit svakodnevno smanjuje te da gubi na kilaži.

Robija smo prvo pregledali gdje smo zaista uočili kako ima neprimjerenu kilažu svojoj veličini, a potom smo mu izvadili krv za kompletnu obradu. Kompletna krvna slika išla je u prilog problemu s bubrezima, kao i biokemijska, no biokemijska krvna slika je pokazala ipak i povišenje jednog od enzima gušterače te povišenje glukoze. Znajući kako mačke perfektno prikrivaju znakove upale gušterače, posebice što Robi nije pokazivao bolnost na palpaciju abdomena, te vlasnica ne navodi povraćanje kao jedan od simptoma, predložili smo brzo testiranje putem SNAP fPL – IDEXX testa. Deset minuta kasnije imali smo jako pozitivan rezultat.

Jasno je kako  Robijev prethodni problem bubrežnog  oboljenja  dodatno  komplicira i trenutni problem s gušteračom, gdje odbija i hranu i tekućinu. Kao izbor liječenja za Robija predložili smo stacionar gdje  bismo  mu  mogli omogućiti  pravilnu  hidracijsku  terapiju  putem intravenskih tekućina, te lijekove protiv bolova. Nedugo nakon početka hidracijske terapije Robi je polako sam počeo uzimati i hranu i vodu.

Članak možete preuzeti ovdje