Veterinarske ambulante

                                                                                       

Od preuzimanja Par-ama 2011. godine, IN2 grupa u svom portfoliu za veterinarske ambulante nudi aplikacije Mala praksa i Velika praksa. Navedene aplikacije implementirane su u više od 30 veterinarskih organizacija i praksi u Republici Hrvatskoj.
AniVet je integrirana SaaS aplikacija i predstavlja novo IN2 rješenje namijenjeno upravljanju veterinarskih ambulanti. Pored svih osnovnih funkcionalnosti koje su sadržane u aplikaciji Mala praksa, AniVet je dodatno proširena i nadopunjena i novim funkcionalnostima. Aplikacija je modularna i višejezična, kako bi se u budućnosti mogla dalje razvijati i proširivati.

Neke od funkcionalnosti koje AniVet sadrži su:

  • vođenje zdravstvenog kartona pacijenta s evidencijom pregleda i terapija, laboratorijskih pretraga i nalaza, izdanih putnica, automatizirani unos dijagnoza (prema skupinama), unos lijekova (sa ili bez stanja skladišta), zubni karton psa s posebnim programom i niz drugih evidencija vezanih uz preglede životinja.
  • vođenje naređenih mjera Uprave za veterinarstvo
  • ispis obvezne evidencije i dokumentacije kao što su: knjiga izdanih recepata, obveznih cijepljenja, obrazac za recept, dokumentacija o slanju dijagnostičkog materijala na laboratorijske pretrage…
  • ispis neobvezne evidencije i dokumentacije kao što su: povijest bolesti pacijenta, dijagnostičke pretrage pacijenta s nalazom, potvrda o cijepljenju, poziv za cijepljenje, popis vlasnika i niz drugih relevantnih podataka o pacijentu.
  • POS modul s fiskalizacijom: Knjiga prometa, Knjiga nabave i uporabe materijala, dnevni promet, vođenje stanja na skladištu, "PC kasa" sa fiskalizacijom i ostale funkcionalnosti maloprodaje.
  • podaci o izvršenim cijepljenjima automatizirano se prenose u centralnu bazu podataka o cijepljenju pasa protiv bjesnoće (Lysacan) u Upravi za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede koju također održava i nadograđuje IN2.
  • napredne mogućnosti pretraživanja podataka o vlasnicima, pacijentima, zahvatima i terapijama prema različitim kriterijima, analiza prihoda od pregleda, cijepljenja i stomatoloških usluga prema vremenskom razdoblju, pojedinom veterinaru ili nekom drugom kriteriju kojima se unapređuje kvaliteta veterinarske usluge.