WVA Besplatni portal sa svim oblicima edukacije u maloj praksi

 

WCEA je inicijativa svjetske veterinarske organizacije (WVA) stvorena kako bi veterinari mogli pronaći pouzdan izvor kvalitetnog obrazovanja koji se može koristiti kao kontinuirana edukacija (CE) ili u svrhu opće edukacije veterinara ili studenata veterinarske medicine. Inicijativa također omogućava veterinarima u zemljama u razvoju pristup visoko kvalitetnim tečajevima uz vrlo pristupačne cijene ili čak besplatno.

 

Registracijom na portal svaki će član OVMPH biti u mogućnosti stvoriti jedinstveni profil temeljem vlastitih potreba ili interesa. Također, svatko je u mogućnosti voditi evidenciju o svim vrstama edukacije i tečajevima kojima su prisustvovali online ili događanja uživo.

Ovaj oblik obrazovanja kreirala su sveučilišta, i pojedini stručnjaci diljem svijeta.

 

Vjerujemo kako su svi koji su uplatili članarinu za 2016. primili link za pristup portalu. Ukoliko niste, molim da proslijedite na ovaj email obavijest o tome. Za članove OVMPH osigurali smo BESPLATAN pristup portalu.

 

Smatramo kako nastavak stručnog obrazovanja putem interneta treba prihvatiti kao komplementarni oblik obrazovanja lako dostupan svima. Ovim je putem veterinarima je omogućeno da pristupe raznim visokokvalitetnim tečajevima kad im je to neophodno, dok uvijek ostaje mogućnost standardnih uživo organiziranih tečajeva.

 

OVMPH u suradnji sa WVA edukacijskim portalom bio bi vrlo zahvalan za bilo kakav oblik povratnih informacija, jer na taj način našim članovima možemo lakše omogućiti da čuju ono što žele i što im je najpotrebnije.

Nadamo se da ćete znati iskoristiti ovu priliku i da će Vam portal pomoći u stjecanju znanja potrebnog u svakodnevnoj praksi.